Radio interview med ESANI A/S

Oprettet d.

Radio interview med ESANI A/S
Radio interview med ESANI A/S

Affaldshåndtering har længe været et stort problem overalt i Grønland, men nu er der taget intiativ til at gøre noget ved problemet. Det nye selskab, ESANI A/S, som finansieres af kommunerne og Selvstyret, skal stå i spidsen for dette initiativ.

 

Selskabet blev stiftet den 1. februar 2019 og i den forbindelse har alle deltagende kommuner hver skudt 10 milliorner kr. ind i projektet, mens Selvstyret har givet tilskud på 50 millioner. 

Selskabet beskæftiger sig primært med affald, ressourcer, genbrug og energi. Det grønlandske begyndelsesbogstav for disse ord giver navnet ESANI.

 

De enkelte kommuner skal stå for sorteringen af det brændbare affald, som skal sendes til de nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk. Andre former for affald, såsom spildolie, skal også samles sammen og sendes til rensninganlæggene, som skal etableres i 3 forskellige lokaliteter. Andet genanvendeligt affald, såsom skrot, vil blive samlet sammen og sdet der kan vil blive solgt.

 

"Størstedelen af jernskrottet kan ikke genanvendes, ligesom det er besværligt at samle det sammen. Det vigtigste er dog, at man rydder op i enkelte dumpe og lukker dem" fortæller Selskabets direktør, Frank Rasmussen, til Inuiaat Tillernerat. Frank Rasmussen understregede samtidig , at det ville være nemmere at rydde op i dumpene, når jernskrottet er blevet fjernet.

 

"Når jernskrottet er fjernet vil man kunne samle farligt affald, såsom oliespild, gamle batterier, sammen. På den måde vil også brændbart affald blive samlet sammen og blive sorteret".

Forarbejdet til de to nye forbrændingsanlæg, som skal placeres i Nuuk og Sisimiut, er ved at blive etablerede.

 

Jeg spurgte ESANI A/S’ direktør, hvorfor alle byer ikke får nye forbrændingsanlæg.  "Miljøvenlige forbrændningsanlæg er meget dyre, og skal affaldshåndteringen foregå på en god og ufarlig måde, kræver det centrale forbrændingsanlæg. Bliver der etableret forbrændingsanlæg i alle byer, ville man ikke have skrald nok til anlæggene. Vi ønsker derfor, at der kun etableres forbrændingsanlæg i 2 byer", udtaler direktøren for ESANI A/S Frank Rasmussen.

 

De fire grønlandske kommuner, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq er gået sammen om at oprette selskabet med henblik på udfasning af de eksisterende dumpe. Alle deltagende kommuner skal hver skyde 10 millioner ind i projektet over en 4 årig periode, mens Selvstyret skal af med 50 millioner. "Når det 4 årige arbejde med udfasning af dumpene er overstået har de deltagende kommuner hver skudt 10 millioner ind i projektet. På den måde er de med til at optimere affaldshåndteringen", udtaler Frank Rasmussen.  

 

Når de to nye forbrændningsanlæg står klar vil forskellige kommuner sende deres affald til Nuuk eller Sisimiut. Man ville have sorteret affaldet inden da. Direktøren for ESANI A/S fortæller, at de enkelte kommuner kommer til at have en udgift på 3 millioner kr. årligt til de nye forbrændingsanlæg. "Kommunernes udgifter kommer til at afhænge af mængden af det brændbare affald, de sender til forbrændingsanlægget. Det er vores erfaring, at en kommune i dag kan sende 5.500 ton til afbrænding, hvilket vil medføre en udgift på 610 kr. pr. ton. affald" fortæller Frank Rasmussen.

 

Og indsamlingen af jern- og metalskrot er allerede i gang. "Indsamling af jernskrot i to sydgrønlandske byer, Qaqortoq og Narsaq, er gået rigtig godt og det indsamlede jernskrot er sendt til Danmark". Om muligheden for at tjene på skrottet, siger direktøren for ESANI A/S, at det afhænger af jernets kvalitet.

 

Bestyrelsen for selskabet ESANI A/S består af 4 kommunaldirektører fra de deltagende kommuner.

Direktøren for ESANI A/S, Frank Rasmussen, har talt Inuiaat Tillernerat. Hør radioindsalget på KNR her