ESANI Shipping

ESANI Shipping ejer og administrere bulkskibet North Viking. 

Skibet sejler fortrinvis rundt internt i Grønland eller mellem Grønland og Danmark med bl.a. pakket affald til forbrændingsanlæg og fraktioner som jernskrot trawl og net, dæk m.v. til genbrug.

 

ESANI Shipping er 100% ejet af ESANI A/S