OFFENTLIG LICITATION Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut

Oprettet d.

 

I anledning af, at der i Sisimiut skal opføres et nyt forbrændingsanlæg, planlægges betonarbejdet udbudt i offentlig licitation.

Arbejdet vil omfatte betonarbejdet i forbindelse med opførelse af kedelhal 520 m2, kontorfløj 150 m2, affaldssilo 100 m2 og affaldshotel 500 m2.

 

Udbuddet omfatter:

  • Levering og istøbning af fjeldsøm og fjeldankre.
  • Betonfundamenter
  • Terrændæk
  • Betonkonstruktioner i det hele taget over fundamenter/terrændæk (kælderetagen samt affaldssilo helt op til bæring af kran.
  • Istøbning af beslag til stålkonsstruktion og maskininstallation (bygherreleverance).
  • Tilfyldning under terrændæk.

 

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets dokumenter – særlig arbejdsbeskrivelse og på tilhørende tegninger (planer og snit samt facader). 

Udbuddet forventes at kunne sendes ud i uge 40 (2022), og tilbud ønskes modtaget senest 28. oktober 2022.

Opgaven planlægges således, at maskinleverandør skal kunne sætte deres hovedkomponenter ind i bygningen i juli 2023. og aflevering af det samlede betonarbejde 1.august 2023.

Rekvirering af materiale og forhåndsmeldelse om deltagelse i tilbudsgivningen bedes fremsendt til Direktør Frank Rasmussen, mail: frra@esani.gl senest den 7. oktober 2022