Afsluttet: OFFENTLIG LICITATION Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut

Oprettet d.

 

I anledning af, at der i Nuuk og i Sisimiut skal opføres et nyt forbrændingsanlæg, planlægges arbejdet i Sisimiut udbudt i Begrænset udbud i Totalentreprise med forhandling.

Arbejdet vil omfatte opførelse af råhuset, som vil omfatte projektering og indhentning af myndighedsgodkendelse af bygningen.

 

Udbuddet omfatter endvidere:

  • Betonfundamenter
  • Terrændæk
  • Betonkonstruktioner i det hele taget over fundamenter/terrændæk (kælderetagen samt affaldssilo helt op til bæring af kran
  • Stålkonstruktioner
  • Ydervægge overalt (klimaskærm) inkl. vinduer, døre og porte
  • Konstruktioner i forbindelse med væg mellem ovnhal og ’kontorfløj’
  • Etageadskillelser i ’kontorfløj’ som skal have brandadskillende funktion også.

 

Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets dokumenter – særlig arbejdsbeskrivelse og på tilhørende inspirationstegninger (planer og snit samt facader). 

Et vigtigt element i projektet er samarbejde med maskinleverandøren Babcock&Wilcox, der designer og leverer alt maskinelt udstyr i bygningen bortset fra kran og skorsten, som bygherren selv har ansvaret for, men som bygningens udformning og bæreevner mv. skal tage højde for.

Udbuddet forventes at kunne sendes ud medio februar 2022 og tilbud ønskes modtaget senest primo april 2022.

 

Opgaven planlægges således, at maskinleverandør skal kunne sætte deres hovedkomponenter ind i bygningen i marts 2023 og aflevering af det samlede råhusarbejde 1. juni 2023.

Rekvirering af materiale og forhåndsmeldelse om deltagelse i tilbudsgivningen bedes fremsendt til Direktør Frank Rasmussen, mail: frra@esani.gl senest den 25. februar 2022 (se nedenfor).

 

__________

 

FORHÅNDSMEDDELELSE

OPFØRELSE AF NYT FORBRÆNDINGSANLÆG I SISIMIUT

 

ESANI A/S agter at udbyde ovennævnte opgave i underhåndsbud som totalentreprise, jfr. § 20, stk. 1, nr. 4 i Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

 

Opgaven omfatter etablering og levering af 1440 m2 stort forbrændingsanlæg i Sisimiut.

 

Opgaven bliver udbudt på baggrund af bygherrens omfangsbeskrivelse med tilhørende inspirationstegninger, orienterende tegninger fra maskinleverandør og endelig et kontraktudkast.

 

Tildelingskriteriet vil være økonomisk mest fordelagtigt tilbud.

 

Byggeriet forventes igangsat i april 2022 og skal fremmes således, at byggeriet er klar til maskinleverandørers hovedkomponenter kan sættes ind senest fra 1. februar 2023 og således, at råhuset er lukket senest 1. maj 2023. Afleveringen finder sted senest 1. juni 2023.

 

I henhold til tilbudslovens § 25a, stk. 4 opfordres interesserede tilbudsgivere til at anmelde disses interesser senest den 25. februar 2022.

 

Interesserede tilbudsgivere kan anmelde deres interesser på e-mail til direktør Frank Rasmussen, e-mail: frra@esani.gl.