OFFENTLIG LICITATION Nyt forbrændingsanlæg i Nuuk

Oprettet d.


OFFENTLIG LICITATION

Nyt forbrændingsanlæg i Nuuk

 

ESANI A/S udbyder hermed opførelse af Råhus for nyt forbrændingsanlæg i Nuuk, i offentlig licitation.

Opgaven består i udførelse af jernbetonarbejder, stålarbejder, tag- og facadearbejder inkl. døre, vinduer og porte samt en adskillelse, etagedæk og vægge i administrationsfløj.

 

Alle arbejder udbydes i TOTALENTREPRISE, indeholdende alle fag bortset fra VVS-, Ventilations- og  El-installationer, som udbydes senere i særskilte arbejder.

 

Udbuddet omfatter:

o    Betonarbejder

o    Stålarbejder

o    Tømrerarbejder

o    Tag- og facadearbejder

o    Snedkerarbejder (døre, vinduer, porte mv.)

o    Afløb under terrændæk

 

Arbejdet planlægges opstartet primo 2022, og forventes afleveret ultimo 2022.

 

Tildelingskriterie: den for bygherren mest fordelagtige pris.

 

Licitationen vil, i henhold til udbudsskrivelsen, blive afholdt 31. januar 2022.

 

Udbudsmaterialet kan bestilles hos ESANi A/S ved mail til: frra@esani.gl og forventes udsendt i uge 51.