Afsluttet: Begrænset licitation - Levering af affaldskraner

Oprettet d.

Nyt forbrændingsanlæg i Nuuk

 ESANI A/S udbyder hermed leverance af affaldskraner til nye forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut, i begrænset licitation.

 

Opgaven består i design, produktion, leverance, montage og idriftsættelse af affaldskran inklusive affaldsgrab, elektriske systemer, kranstyring og reservedele. 

Alle arbejder udbydes i totalentreprise.

Arbejdet planlægges opstartet primo 2022, og forventes afleveret medio 2023 for Nuuk og ultimo 2023 for Sisimiut.

Tildelingskriterie: Det, for bygherren, mest økonomisk fordelagtige tilbud.

 

Licitationen vil, i henhold til udbudsskrivelsen, blive afholdt 31. januar 2022.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos ESANi A/S ved mail til: frra@esani.gl